Palvelut

Yksilöpsykoterapiapsykoterapiats-768

Yksilöpsykoterapiaan voi hakeutua, kun ahdistus, masennus ja elämänkriisit koetaan ylivoimaisiksi tai ne aiheuttavat mielenterveysongelmia. Tarkoituksena on poistaa psyykkisen kehityksen ja kasvun esteitä ja auttaa löytämään uusia ja toimivampia ongelmanratkaisukeinoja. Terapiassa käydään 2-3 kertaa viikossa, ja siihen voi saada Kelan tukea.

Kriisiterapia

Kriisiterapia on lyhytkestoinen, noin 6-12 kk kestävä hoito. Kriisiterapiassa tutkitaan kriisin aiheuttamaa tilannetta ja sen tuomia merkityksiä. Erilaiset merkitykset ja reaktiotavat selittyvät elämänkaaren ja kehityshistorian taustaa vasten. Tarpeen mukaan hoitoa voi jatkaa pitempikestoisella terapialla.

Selventävät keskustelut

Mikäli sinulla on esimerkiksi huoli omasta jaksamisesta vaativassa elämäntilanteessa, jos kaipaat tukea tunne-elämän ristiriidoissa, haluat pohtia ihmissuhteisiin, työhön, opiskeluun, terveyteen ja elämääsi liittyviä kysymyksiä tai sinulla on henkisesti paha olo, jolle on vaikea löytää syytä, voit hakeutua selventäviin keskusteluihin. Keskustelut voivat olla esimerkiksi 5-10 kertaa, jonka jälkeen voimme yhdessä pohtia sopivia jatkotoimia tilanteessasi.